Jd 11:03
Iar Ieftae a fugit de dinaintea fraţilor săi şi a locuit în ţinutul Tob. Şi'n jurul lui Ieftae s'au adunat oameni de nimic şi au mers cu el.
1Rg 22
David rătăceşte mai departe. Saul ucide preoţii din Nobe.
1David a plecat de acolo, şi astfel a scăpat. Şi a venit în peştera Adulam. a Iar fraţii săi şi toată casa tatălui său au auzit şi s'au coborât acolo la el.
2Şi se adunau la el toţi cei ce erau în nevoie şi toţi datornicii şi toţi cei cu sufletul amărât; iar el era mai-mare peste ei; şi erau cu el ca la patru sute de bărbaţi.
3De acolo s'a dus David la Miţpa Moabului. Şi a zis către regele Moabului: „Te rog, lasă-i pe tatăl meu şi pe mama mea să stea la tine până ce eu voi şti ce vrea să facă Dumnezeu cu mine“. b
4Şi a stăruit pe lângă regele Moabului; şi au locuit ei la regele Moabului pe toată durata cât a stat el îngrădit acolo.
5Dar profetul Gad c i-a zis lui David: „Nu sta aici, îngrădit! Du-te şi intră în ţinutul lui Iuda!“ Atunci David a plecat şi a ajuns în cetatea Heret.
6Saul a auzit că David a fost descoperit, ca şi bărbaţii ce se aflau cu el. Saul se afla pe deal, sub ogorul ce se ţinea de Rama, cu suliţa în mână şi cu toţi slujitorii în preajmă.
7Şi a zis Saul către slujitorii care-i erau în preajmă: „Ascultaţi acum, voi, fii ai lui Veniamin: Oare fiul lui Iesei vă va da într'adevăr ţarine şi vii şi vă va face sutaşi şi căpetenii peste mii?
8Că voi toţi aţi uneltit împotriva mea şi nimeni n'a fost să-mi sufle la ureche atunci când fiul meu a făcut legământ cu fiul lui Iesei, şi nimănui dintre voi nu i-a păsat de mine, să-mi spună că fiul meu l-a stârnit pe robul meu vrăjmaş împotrivă-mi, aşa cum se vede şi astăzi“.
9Atunci Doeg Idumeul – cel ce era mai mare peste catârii lui Saul – a răspuns, zicând: „L-am văzut pe fiul lui Iesei venind la Nobe, la preotul Ahimelec, fiul lui Ahituv;
10iar acela l-a întrebat pe Domnul să-i spună ce e cu el şi i-a dat merinde şi i-a dat chiar sabia lui Goliat Filisteanul“.
11Atunci regele a poruncit să fie chemat Ahimelec, fiul lui Ahituv, şi toţi fiii tatălui său, preoţii ce se aflau în Nobe. Şi au venit cu toţii la rege.
12Iar Saul a zis: „Ascultă acum, tu, fiu al lui Ahituv!“ Iar acela a zis: „Iată, eu sunt; vorbeşte, stăpâne!“
13Şi i-a zis Saul: „De ce ai uneltit tu împotriva mea, tu şi fiul lui Iesei, că i-ai dat pâine şi sabie şi L-ai întrebat pe Dumnezeu ce e cu el, ca să-l ridici vrăjmaş împotrivă-mi, aşa cum se vede şi astăzi?“
14Atunci Ahimelec i-a răspuns regelui, zicând: „Şi cine'ntre toţi slujitorii tăi e credincios ca David şi ginerele regelui şi ascultător a toată porunca ta şi plin de cinste'n casa ta?
15Oare astăzi am început eu să-L întreb pe Dumnezeu ce e cu el? Nicidecum! Aşadar, să nu-l învinuiască regele pe robul său, şi nici întreaga casă a tatălui meu, de vreme ce robul tău n'a ştiut nimic din toată treaba aceasta, ceva mare sau mic“.
16Dar regele Saul a zis: „Cu moarte vei muri, Ahimelec, tu şi toată casa tatălui tău!“
17Şi a zis Saul către pedestraşii ce i se aflau în preajmă: „Aduceţi-i şi ucideţi-i pe preoţii Domnului, de vreme ce mâna lor este cu David şi au ştiut că el e fugar şi nu mi-au spus!“ Dar slujitorii regelui n'au vrut să-şi ridice mâinile să cadă pe preoţii Domnului.
18Atunci regele i-a zis lui Doeg: „Întoarce-te tu şi căsăpeşte-i pe preoţi!“ Iar Doeg Idumeul s'a întors şi i-a omorât în ziua aceea pe preoţii Domnului: trei sute cinci bărbaţi, toţi purtători de efod d.
19El a trecut prin ascuţişul săbiei şi Nobe, cetatea preoţească, deopotrivă bărbat şi femeie şi copil şi sugar şi viţel şi asin şi oaie.
20A scăpat însă unul din fiii lui Ahimelec, fiul lui Ahituv; el se numea Abiatar şi a fugit după David.
21 Abiatar i-a spus lui David că Saul îi omorâse pe toţi preoţii Domnului.
22Şi i-a zis David lui Abiatar: „Încă din ziua aceea, când eram acolo, am ştiut că Doeg Idumeul îi va spune lui Saul! Eu sunt vinovat de moartea oamenilor din casa tatălui tău.
23Şezi cu mine! Nu te teme, căci oriunde voi căuta eu un loc [de scăpare] pentru viaţa mea, îl voi căuta şi pentru viaţa ta, de vreme ce tu ţi-ai găsit adăpost la mine“.