Termenul „ismaeliţi“ (urmaşii lui Ismael, fiul egiptencei Agar) e folosit aici pentru „nomazi“. Aceştia, asemenea ţiganilor corturari de astăzi, aveau cultul podoabelor de aur. Numărându-se printre învinşi, comorile lor deveniseră pradă de război (foarte bogată, după cum se va vedea).