Oreb înseamnă „Corb“, Zeeb înseamnă „Lup“; locurile unde au fost ucişi au căpătat numele lor.