Jd 06:34
Iar Duhul lui Dumnezeu l-a îmbrăcat pe Ghedeon; el a trâmbiţat din corn, iar Abiezer i-a venit într'ajutor.
Jd 14
CAPITOLUL 14
Samson se însoară cu o filisteancă. Ghicitoarea lui Samson.
1Samson s'a coborât la Timna a; iar în Timna a văzut o femeie dintre fiicele Filistenilor şi i-a plăcut.
2Şi s'a suit şi le-a spus tatălui său şi mamei sale, zicând: „Am văzut în Timna o femeie dintre fiicele Filistenilor; aşadar, luaţi-mi-o de femeie!“
3Dar tatăl său, ca şi mama sa, i-a zis: „Oare printre fiicele fraţilor tăi b şi'n tot poporul meu nu-i nici o femeie? De ce să te duci tu şi să-ţi iei femeie dintre Filisteni, de la cei ce sunt netăiaţi-împrejur c?“ Iar Samson a zis către tatăl său: „Pe aceasta să mi-o iei, fiindcă ochii mei pe ea au plăcut-o!“
4Dar tatăl său şi mama sa nu ştiau că de la Domnul este aceasta, că adică el caută să se răzbune pe Filisteni – fiindcă la acea vreme Israel se afla sub stăpânirea Filistenilor. d
5Aşadar, Samson, împreună cu tatăl său şi cu mama sa, s'a dus la Timna. Şi dacă a ajuns el la viile Timnei, acolo i-a ieşit înainte un leu tânăr răcnind la el.
6Atunci Duhul Domnului S'a repezit e asupră-i, iar el a sfâşiat leul ca pe un ied, fără să aibă nimic în mâini. Dar tatălui şi mamei sale nu le-a spus ce făcuse.
7Apoi s'a coborât şi i-a vorbit femeii, iar ea a plăcut în ochii lui Samson.
8Şi după câtăva vreme s'a întors ca s'o ia. Şi s'a abătut să vadă stârvul leului; şi iată că'n gura leului era un roi de albine, şi miere f.
9Şi a luat-o în mâinile sale şi mergea mâncând. Şi a venit la tatăl său şi la mama sa şi le-a dat, iar ei au mâncat; dar nu le-a spus că din gura leului luase mierea.
10Şi s'a coborât tatăl său la femeie, iar Samson a făcut acolo un ospăţ de şapte zile, căci aşa făceau tinerii.
11Şi a fost că atunci când l-au văzut cei de acolo, au ales treizeci de nuntaşi; şi aceştia erau împreună cu el.
12Iar Samson le-a zis: „Am să vă spun o ghicitoare; şi dacă'n aceste şapte zile ale ospăţului mi-o veţi descoperi şi mi-o veţi dezlega, vă voi da treizeci de trâmbe de pânză şi treizeci de rânduri de haine;
13dar dacă nu veţi fi în stare să mi-o descoperiţi, atunci voi îmi veţi da mie treizeci de trâmbe de pânză şi treizeci de rânduri de haine“. Iar ei au zis: „Spune-ne ghicitoarea, s'o auzim!“
14Atunci el le-a zis:
„Din cel ce mănâncă a ieşit mâncare
şi din cel puternic a ieşit dulceaţă“.
Dar ei, timp de trei zile, n'au putut să-i ghicească ghicitoarea.
15Şi a fost că'n cea de a patra zi au zis ei către femeia lui Samson: „Păcăleşte-l pe bărbatul tău ca să-ţi dezlege ghicitoarea; că dacă nu, cu foc te vom arde, pe tine şi casa tatălui tău; oare de-aceea ne-aţi chemat, ca să ne sărăciţi?“
16Atunci femeia lui Samson a plâns în faţa lui şi i-a zis: „Tu nu faci decât să mă urăşti, nu să mă iubeşti, de vreme ce ghicitoarea pe care le-ai pus-o fiilor poporului meu nu mi-o spui şi mie...“. Iar Samson i-a zis: „Dacă eu n'am spus-o nici tatălui meu şi nici mamei mele, cum o să ţi-o spun ţie?“
17Şi ea i s'a tot plâns în acele şapte zile cât a durat ospăţul. Şi a fost că în cea de a şaptea zi, de vreme ce ea nu-l slăbea, i-a spus; iar ea le-a spus-o fiilor poporului său.
18Iar în ziua a şaptea, înainte de asfinţitul soarelui, oamenii cetăţii i-au zis:
„Ce e mai dulce decât mierea
şi ce e mai puternic decât leul?“

Iar Samson le-a zis:
„Dacă nu mi-aţi fi pus juninca să are,
ghicitoarea nu mi-aţi fi ghicit-o“.
19Atunci s'a năpustit asupră-i Duhul Domnului; şi s'a coborât el în Ascalon şi acolo a bătut treizeci de oameni şi le-a luat hainele, iar rândurile de haine le-a dat celor ce-i spuseseră ghicitoarea. Cu mare aprindere s'a mâniat atunci Samson şi s'a suit în casa tatălui său.
20Cât despre femeia lui Samson, ea s'a măritat cu fratele lui de mână g, care-i era prieten.