Conform unor etimologii populare, Ierubaal ar însemna: „Baal să se apere“ sau: „Baal să se preamărească“.