Jd 06:18
să nu pleci de aici până când eu mă voi întoarce la tine şi voi aduce jertfă şi voi jertfi în faţa ta“. Iar acela i-a zis: „Eu sunt g; voi rămâne până când te vei întoarce“.
4Rg 20
CAPITOLUL 20
Boala şi vindecarea lui Iezechia. Solia lui Merodac Baladan.
1În vremea aceea, Iezechia s'a îmbolnăvit de moarte. Iar profetul Isaia, fiul lui Amos, a venit la el şi i-a zis: „Aşa grăieşte Domnul: Pune-ţi casa'n rânduială, că vei muri şi nu vei trăi“.
2Iar Iezechia s'a întors cu faţa la perete şi I s'a rugat Domnului, zicând:
3„Adu-ţi aminte, Doamne, cum am umblat eu în faţa Ta întru adevăr – cu inimă plină – şi cum am făcut eu ceea ce e bun în ochii Tăi!“ Şi a plâns Iezechia cu plângere mare.
4Şi'n timp ce Isaia se afla în curtea cea din mijloc, fost-a cuvântul Domnului către el, zicând:
5„Întoarce-te şi spune-i lui Iezechia, cârmuitorul poporului Meu: – Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui David, părintele tău: Rugăciunea ţi-am auzit-o, lacrimile ţi le-am văzut, şi iată că Eu te voi face sănătos: în cea de a treia zi te vei sui în templul Domnului;
6şi-i voi adăuga duratei tale cincisprezece ani. Şi te voi izbăvi – pe tine şi cetatea aceasta – din mâna regelui Asirienilor; şi voi ocroti cetatea aceasta, de dragul Meu şi de dragul robului Meu David“.
7Atunci Isaia a zis: „Să ia ei o turtă de smochine şi să i-o pună pe rană şi se va însănătoşi“.
8Iar Iezechia a zis către Isaia: „Care este semnul că Domnul mă va vindeca şi că în cea de a treia zi mă voi sui în templul Domnului?“
9Iar Isaia i-a zis: „Acesta este semnul de la Domnul, că adică Domnul Îşi va ţine cuvântul pe care l-a grăit: umbra va merge cu zece trepte înainte, sau se va întoarce cu zece trepte înapoi“.
10Şi a zis Iezechia: „Uşor este ca umbra să se întindă cu zece trepte!... Nu, nu aşa!, ci să se întoarcă umbra cu zece trepte înapoi!“
11Atunci Isaia a strigat către Domnul, iar umbra s'a întors cu zece trepte înapoi pe cadran a.
12În vremea aceea, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, regele Babilonului, auzind că Iezechia fusese bolnav, i-a trimis acestuia o scrisoare şi un dar. b
13Iar Iezechia, bucurându-se de venirea solilor, le-a arătat toată casa în care îşi avea mirodeniile şi argintul şi aurul şi aromatele şi uleiul cel scump, şi cămara odoarelor şi tot ce se afla în vistieriile lui; nimic n'a fost în casa lui sau în ceea ce se afla în stăpânirea sa pe care el, Iezechia, să nu-l fi arătat.
14Iar profetul Isaia a venit la regele Iezechia şi i-a zis: „Ce-au spus oamenii aceştia? şi de unde au venit ei la tine?“ Iar Iezechia a zis: „Au venit la mine dintr'o ţară de departe: tocmai din Babilon“.
15Atunci el a zis: „Ce-au văzut ei în casa ta?“ Iar acela a zis: „În casa mea au văzut totul; nimic nu este'n casa mea pe care eu să nu li-l fi arătat, chiar şi tot ce e'n vistieriile mele“.
16Atunci Isaia a zis către Iezechia: „Ascultă cuvântul Domnului:
17Iată, vin zilele când vor fi duse'n Babilon toate câte se află'n casa ta şi tot ceea ce părinţii tăi au strâns până'n ziua de azi; nu se va pierde cuvântul pe care Domnul l-a grăit.
18Şi fiii tăi, odraslele tale, ei, cei născuţi din tine, şi ei vor fi luaţi şi vor deveni eunuci c în casa regelui Babilonului“.
19Iar Iezechia a zis către Isaia: „Bun este cuvântul Domnului, pe care El l-a grăit. Fie pace'n zilele mele!“ d
20Cât despre celelalte întâmplări ale lui Iezechia, despre toată lupta lui şi despre toate pe care el le-a înfăptuit: iazul, şi apeductul, şi cum a adus el apă în cetate, oare nu sunt ele scrise în Cartea Faptelor din Vremea Regilor lui Iuda?
21Şi a adormit Iezechia împreună cu părinţii săi şi a fost îngropat în cetatea lui David, iar în locul lui a devenit rege Manase, fiul său.