Jd 06:13
Iar Ghedeon i-a zis: „Cu mine, Domnul meu? Dar dacă Domnul este cu noi, de ce au căzut asupră-ne toate relele acestea? Şi unde sunt toate minunile Lui, despre care părinţii noştri ne povesteau, zicând: Oare nu Domnul ne-a scos pe noi din Egipt?... Acum însă Domnul ne-a lepădat şi ne-a dat în puterea lui Madian...“.
Ps 12
PSALMUL 12
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
1Până când, Doamne, mă vei uita cu totul?; a
până când Îţi vei întoarce faţa de la mine?
2Până când voi pune îngândurări în sufletul meu,
dureri în inima mea ziua şi noaptea?
Până când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?

3Cată spre mine, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu,
luminează-mi ochii, ca nu cumva să adorm întru moarte b,
4ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: „Întăritu-m'am împotrivă-i!“
Dacă eu mă voi clătina, cei ce mă necăjesc se vor bucura.

5Dar eu spre mila Ta am nădăjduit,
bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta;
cânta-voi Domnului, binefăcătorului meu,
cânta-voi numelui Domnului Celui-Preaînalt. c