„Siria-Râurilor“: Mesopotamia. Cât despre Cuşan-Rişeataim (care ar însemna: „Cuşit-cu-îndoită răutate“), este o poreclă care nu duce la numele adevărat, deci prin care purtătorul lui era luat în râs.