Jd 02:17
Dar ei nici de judecătorii lor n'au ascultat, ci s'au desfrânat umblând după alţi dumnezei şi li s'au închinat acestora; şi repede s'au întors din calea în care părinţii lor umblaseră să asculte de cuvintele Domnului; ei n'au făcut aşa.
Lv 17
Locul jertfelor. Oprirea de a mânca sânge.
1Grăit-a Domnul către Moise, zicând: a
2„Vorbeşte lui Aaron şi fiilor săi şi tuturor fiilor lui Israel şi spune-le: – Iată cuvântul pe care l-a poruncit Domnul, zicând:
3Orice om dintre fiii lui Israel – sau dintre străinii ce s'au lipit de voi – care va înjunghia bou sau oaie sau capră în tabără, sau care va înjunghia afară din tabără,
4şi nu le va înfăţişa înaintea cortului mărturiei spre a le aduce ardere-de-tot sau jertfă de mulţumire plăcută Domnului, cu miros de bună mireasmă; sau care le va înjunghia afară din tabără şi nu le va aduce la uşa cortului mărturiei spre a face din ele jertfă Domnului înaintea locaşului Domnului, omul acela va fi socotit ca un vărsător de sânge: sânge a vărsat, pieri-va sufletul aceluia din poporul său. b
5Aceasta, pentru ca fiii lui Israel, în loc să-şi înjunghie jertfele în câmp, să I le aducă Domnului la uşa cortului mărturiei, la preot, şi să I le'njunghie Domnului ca jertfă de mulţumire.
6Şi va stropi preotul cu sânge jertfelnicul de jur-împrejur, înaintea Domnului, la uşa cortului mărturiei, iar grăsimea o va arde întru miros de bună mireasmă Domnului.
7Ei nu-şi vor mai înjunghia jertfele pentru [idolii cei] găunoşi c, după care umblă desfrânându-se d. Aceasta să vă fie vouă lege veşnică întru neamurile voastre.
8Mai spune-le: Dacă un om dintre fiii lui Israel sau dintre fiii străinilor care locuiesc între ei va face ardere-de-tot sau jertfă
9şi nu o va aduce la uşa cortului mărturiei spre a o jertfi Domnului, omul acela va fi stârpit din poporul său.
10Dacă un om dintre fiii lui Israel – sau dintre străinii care locuiesc între voi – va mânca orice fel de sânge, Îmi voi întoarce faţa Mea împotriva celui ce va mânca sânge şi-l voi stârpi din poporul său;
11căci viaţa oricărui trup este în sângele său, iar Eu vi l-am dat pentru jertfelnic, pentru ca el să fie ispăşire sufletelor voastre; căci sângele este cel ce se roagă pentru ispăşirea sufletului e.
12De aceea le-am spus fiilor lui Israel: – Nimeni din voi să nu mănânce sânge, şi nici străinul care locuieşte'ntre voi să nu mănânce sânge.
13Şi oricine dintre fiii lui Israel – sau dintre străinii care locuiesc la voi – va vâna fiară sau pasăre care se mănâncă, acela să-i verse sângele şi să-l acopere cu pământ.
14Căci viaţa oricărui trup este în sângele său, şi le-am spus fiilor lui Israel: Să nu mâncaţi sângele nici unui trup, pentru că sângele este viaţa oricărui trup: oricine-l mănâncă va fi stârpit.
15Tot omul – băştinaş ori străin – care va mânca mortăciune sau animal sfâşiat de fiară, acela îşi va spăla hainele, se va îmbăia în apă, şi necurat va fi până seara, după care va fi curat;
16dar de nu-şi va spăla hainele şi nu-şi va îmbăia trupul în apă, nelegiuire va purta asupră-şi“.