= Ultimii urmaşi ai Enachimilor, oameni fabuloşi, cu statură gigantică.