E vorba de prozeliţi, non-iudeii care trăiesc printre iudei, care aspiră să devină coreligionarii acestora şi care, până la urmă, devin. Legiuirile iudaice le acordă o atenţie specială.