„...ceea ce este afierosit“: afórisma = „osebit“, „pus deoparte“, anume destinat cuiva; de unde: ofrandă (adusă lui Dumnezeu). Vezi şi nota de la Iş 29, 24.