Iz 39:21
Şi slava Mea o voi pune întru voi, şi neamurile vor vedea judecata pe care Eu am făcut-o, şi mâna Mea pe care Eu am adus-o peste ei.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-45