„Uriaşi“: războinici de statură înaltă (dar şi imagine sugestivă a belşugului de carne).