Prin „insule“ putem înţelege fie ostroavele din estul Mediteranei, fie, metaforic, „neamurile“, aşa cum sunt acestea definite în Fc 10, 5. T. M.: „foc voi trimite peste Magog şi printre cei ce fără grijă locuiesc în insule“.