Iz 39:04
peste munţii lui Israel; şi vei cădea, tu şi toţi ai tăi, iar neamurile ce ţi s'au alăturat vor fi date la mulţime de păsări, la fiece zburătoare; cât despre tine, te-am dat la toate fiarele câmpului ca să te mănânce;
Iz 29
Profeţie asupra Egiptului.
1În anul al doisprezecelea, a în luna a zecea, în prima zi a lunii, fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa asupra lui Faraon, regele Egiptului, b şi profeţeşte asupra lui şi asupra întregului Egipt
3şi zi: Aşa grăieşte Domnul:
Iată, Eu sunt împotriva ta, Faraon,
rege al Egiptului,
balaurul cel mare
ce şezi în mijlocul râurilor, c
cel ce zici:
«Ale mele sunt râurile, şi eu le-am făcut!...». d
4
Dar eu voi pune belciug în fălcile tale
şi peştii râului tău ţi-i voi lipi de aripi e
şi din mijlocul râului tău te voi scoate
pe tine şi pe toţi peştii râului
5
şi'n grabă te voi doborî,
pe tine şi pe toţi peştii râului tău;
pe faţa câmpului vei cădea
şi nu te vei aduna
şi nici că vei fi adus laolaltă:
hrană te-am dat fiarelor pământului
şi păsărilor cerului.
6
Şi toţi locuitorii Egiptului
vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.
Că i-ai fost toiag de trestie
casei lui Israel:
7
Când te prindeau cu mâna,
tu te frângeai;
când fiece mână se plesnea împotrivă-ţ
şi când ei se rezemau de tine,
tu de istov te sfărâmai
şi le rupeai rărunchii.
8
De aceea, aşa grăieşte Domnul:
Iată, Eu sabie voi aduce asupră-ţi
şi'n tine voi nimici tot ce e om şi vită.
9
Şi fi-va ţara Egiptului pierzanie şi pustiu
şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.
Fiindcă tu ai zis: «Ale mele sunt râurile, şi eu le-am făcut!»,
10ei bine, iată că Eu sunt împotriva ta şi împotriva tuturor râurilor tale; şi voi da ţara Egiptului spre pustiire şi spre sabie şi spre nimicire, de la Migdol până la Siena şi pân'la hotarele Etiopienilor. f
11Picior de om nu va trece printr'însa, şi nici picior de vită prin ea nu va trece, şi nu va fi locuită timp de patruzeci de ani. g
12Şi pământul ei îl voi da spre pierzanie în mijlocul unei ţări pustii, iar cetăţile ei fi-vor [pustii] timp de patruzeci de ani în mijlocul cetăţilor celor pustiite; pe Egipteni îi voi risipi printre neamuri, şi prin ţări îi voi vântura.
13Căci aşa grăieşte Domnul: După patruzeci de ani îi voi aduna pe Egipteni din neamurile prin care-au fost risipiţi
14şi voi întoarce robimea Egiptenilor şi-i voi aşeza în ţara Patros h, în ţara din care au fost luaţi şi vor fi ei acolo un regat umil;
15mai umil va fi decât toate regatele, şi nu se va mai înălţa deasupra neamurilor; puţini îi voi face la număr, ca să nu mai fie ei numeroşi între neamuri.
16Şi casa lui Israel nu-şi va mai pune nădejdea în ei, aducându-le aminte de nelegiuirea din vremea când se luau după ei, şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“.
17Şi a fost că în anul al douăzeci şi şaptelea, în ziua dintâi a primei luni, i fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând:
18„Fiul omului, Nabucodonosor, regele Babilonului, şi-a pus oştirea să slujească cu muncă grea împotriva Tirului; j fiece cap era pleşuv, fiece umăr era julit k; şi plată nu i s'a dat, şi nici oastei lui celei împotriva Tirului, nimic pentru munca cea grea cu care a slujit împotriva lui.
19De aceea, aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu îi dau lui Nabucodonosor, regele Babilonului, ţara Egiptului, şi-i va lua strânsurile şi-i va prăda ce e de prădat şi-i va jefui ce e de jefuit, iar [aceasta] va fi plata pentru oştirea lui.
20În schimbul muncii grele cu care a slujit împotriva Tirului, Eu i-am dat ţara Egiptului; aşa grăieşte Domnul Domn.
21În ziua aceea va răsări putere pentru toată casa lui Israel; şi'n mijlocul lor îţi voi da gură deschisă, iar ei vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“.