Acest „în veci“ (literal: „în veac“) angajează dimensiunea mesianică a profeţiei: Iisus Hristos, „fiul lui David“, a cărui împărăţie „nu va avea sfârşit“ (Lc 1, 33).