Aceste două ultime propoziţii: cf. Codex Alexandrinus.