Acest al doilea „Doamne“ se află în Codex Alexandrinus.