„...întru duh“ = în stare de extaz, de răpire duhovnicească. În aceeaşi stare (en pnéumati) va fi dus Sfântul Evanghelist Ioan, autorul Apocalipsei, în insula Patmos (Ap 1, 10).