Iz 36:37
Aşa grăieşte Domnul Domn: De data aceasta, Eu voi fi căutat de cei din casa lui Israel, ca să-i zidesc; f îi voi înmulţi, pe ei, oamenii, ca pe oi;
Mi 2
CAPITOLUL 2
Despre oameni hrăpăreţi şi cârmuitori nedemni. Făgăduinţa mântuirii.
1
Pus-au la cale tulburări
şi numai rele-au săvârşit
în aşternuturile lor;
odată cu venirea zilei,
atunci le săvârşeau,
că mâinile spre Dumnezeu
nu şi le-au ridicat a.
2
Ţarini pofteau
şi pe săraci îi jefuiau
şi asupreau familii;
pe om îl jefuiau şi casa lui,
pe om şi moştenirea lui.
3
De-aceea, aşa grăieşte Domnul:
Iată,
Eu rele pun la cale'mpotriva-acestui neam,
din care nici că veţi putea
grumajii să vi-i ridicaţi
şi să umblaţi cu pasul drept,
căci vremea este rea.
4
În ziua-aceea
o pildă se va da'mpotriva voastră
şi plângere se va cânta plângând:
„În mare necaz am ajuns:
partea poporului meu s'a măsurat cu funia
şi nimeni nu era ca să-l oprească
ori să-l abată;
ogoarele voastre-au fost împărţite b.
5
De-aceea voi pe nimeni n'o s'aveţi
s'arunce-o funie pentru partea voastră
în obştea Domnului“.

6
Nu lăcrimaţi plângând,
şi nici o tânguire pentru-acestea,
căci El nu-Şi leapădă mustrările,
7
El, Cel ce zice: „Casa lui Iacob
L-a mâniat pe Duhul Domnului“;
nu ale Lui sunt oare aceste izvodiri c?
cuvintele Lui oare nu-s drepte pentru El?
şi nu după dreptate croitu-şi-au un drum?
8
Dar mai'nainte vreme poporul Meu prin vrajbă
s'a ridicat cu faţa'mpotriva păcii Lui;
iar ei l-au jupuit de piele,
să spulbere nădejdea din cleştele războiului.
9
De-aceea: cei ce astăzi Îmi cârmuiesc poporul
zvârliţi vor fi afară
din casele în care trăiesc în desfătări;
din pricina-a tot răul pe care-l izvodesc,
de-aceea-au fost zvârliţi.
Apropiaţi-vă de munţii cei veşnici!
10
Ridică-te şi pleacă,
de vreme ce aceasta nu-ţi poate fi odihnă;
necurăţia voastră: din ea v'aţi nimicit;
11
voi aţi fugit când nimeni nu vă gonea din urmă;
din duhul tău s'a plămădit minciuna;
ea ţi-a picat în vin şi'n băutură.
Dar fi-va că din ea, din picătura
poporului acesta
12
o să se-adune Iacob cu toţi ai lui, iar Eu
voi aştepta să-Mi vină în braţe rămăşiţa
lui Israel. Voi face
ca ei să se întoarcă'mpreună, la un loc,
ca oile la strungă,
ca turma ce se-adună, la mijloc, în saivan.
Se vor grăbi să fugă de jos, de printre oameni:
13
trecut-au prin spărtură pe drumul cel mai scurt,
trecut-au şi prin poartă şi au ieşit din ea;
ieşitu-le-a'nainte şi El, Regele lor,
şi Domnul îi va paşte.