Aluzie la „raiul desfătării“ sau „raiul din Eden“ („Eden“ însemnând „desfătare“ – vezi nota de la Fc 2, 8). Aşadar, e vorba de restaurarea stării primordiale.