„Munţii lui Israel“: metaforă pentru ţara lui Israel. Adresându-se lor (vv. 2-15) şi apoi „casei“ (poporului) lui Israel, Dumnezeu anunţă refacerea stării de odinioară, dar nu fără să menţioneze că Israeliţii şi-au atras răul prin propriile lor păcate.