Iezechiel reia principiul responsabilităţii personale. Mai mult: nu există predestinaţie; chiar şi atunci când Dumnezeu Se pronunţă asupra a ceea ce s'ar putea numi destinul unui om, libertatea omului - de a face binele sau răul, de a renunţa la bine sau la rău - este aceea care hotărăşte; de dragul omului, Dumnezeu acceptă să fie dezis.