Cuvânt „tare“ (prohórema = „dejecţie“, „excremente“), folosit numai aici în V. T.