Iz 31:14
Pentru ca nici un copac de pe lângă apă să nu se înalţe prin propria lui statură; toţi cei hrăniţi cu apă n'au ajuns cu vârful în miezul norilor şi nu şi-au înălţat statura;
căci toţi au fost daţi morţii,
în adâncul pământului,
în mijlocul fiilor oamenilor,
al celor ce se pogoară'n groapă.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-33