Urmează o alegorie în care proza se îmbină cu poezia pe ritmuri deseori incerte.