Avertisment care anunţă iminenţa nenorocirii; vezi şi 7, 5.