„... ţara Patros“: Egiptul-de-Sus, adică cel situat la sud de localitatea Memfis.