Iz 29:12
Şi pământul ei îl voi da spre pierzanie în mijlocul unei ţări pustii, iar cetăţile ei fi-vor [pustii] timp de patruzeci de ani în mijlocul cetăţilor celor pustiite; pe Egipteni îi voi risipi printre neamuri, şi prin ţări îi voi vântura.
Iz 30
(continuare)
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, profeţeşte şi zi: Aşa grăieşte Domnul:
Vai, vai, ce zi!
3
Că aproape-i ziua Domnului,
ziua norului:
sfârşitul neamurilor va fi.
4
Sabie veni-va asupra Egiptenilor
şi tulburare va fi în Etiopia
şi răniţi vor cădea în Egipt
şi-i vor lua strânsura
şi temeliile lui vor cădea.
5
Acolo de sabie vor cădea
Perşi şi Cretani şi Lidieni şi Libieni
şi toată viitura a şi din fiii legământului Meu. b
6
Şi vor cădea proptelele Egiptului;
şi va cădea trufia puterii lui
de la Migdol pân'la Siena:
de sabie'ntru el vor cădea,
zice Domnul.
7
Şi se va pustii în mijlocul unor ţări pustiite,
iar cetăţile lor
[pustii vor fi] în mijlocul cetăţilor pustii;
8
şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul
când voi da foc Egiptului
şi când toţi cei ce-l ajută vor fi zdrobiţi.
9În ziua aceea vor ieşi din partea Mea vestitori ce se vor grăbi să nimicească Etiopia, şi tulburare va fi printre ei în ziua Egiptului; că, iată, vine! c
10Aşa grăieşte Domnul Domn: Prin mâna lui Nabucodonosor, regele Babilonului, voi nimici mulţimea Egiptenilor;
11printr'a lui şi a poporului său: nimicitori trimişi de printre neamuri să nimicească ţara;
sabie vor scoate asupra Egiptului
şi se va umple pământul de răniţi.
12
Râurile lor le voi face pustii
şi pământul îl voi da în mâna celor răi d
şi nimici-voi ţara cu tot ce este'n ea e
prin mâinile străinilor.
Eu, Domnul, am grăit.
13
Că aşa grăieşte Domnul Domn:
Voi nimici idolii
şi-i voi doborî pe mai-mari, f
pe mai-marii din Memfis
şi pe mai-marii din ţara Egiptului
şi nu vor mai fi;
şi frică voi aşeza în ţara Egiptului. g
14
Şi voi nimici ţinutul Patros
şi foc voi trimite peste Ţoan
şi răzbunare voi face'n Diospolis h;
15
şi mânia Mi-o voi vărsa peste Sin i
– tăria Egiptului –
şi voi nimici mulţimile din Memfis.
16
Şi foc voi trimite asupra Egiptului
şi cumplit se va tulbura Saisul
şi surpări vor fi în Diospolis
şi ape se vor revărsa.
17
Tinerii din Iliopolis j şi Bubasta k
de sabie vor cădea,
iar femeile lor în robie vor fi duse.
18
Ziua se va întuneca în Tahpanhes l
când voi zdrobi Eu acolo sceptrele Egiptului;
acolo va pieri şi trufia puterii lui;
şi nor îl va acoperi
şi fiicele lui în robie vor fi duse.
19
Şi voi face judecată în Egipt
şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“.
20Şi a fost că în anul al unsprezecelea, în prima lună, în cea de a şaptea zi a lunii m, fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând:
21„Fiul omului, am zdrobit braţele lui Faraon, regele Egiptului; şi, iată, el nu s'a plecat ca să fie lecuit, să i se pună faşă, să i se dea putere să apuce sabia...
22De aceea, aşa grăieşte Domnul Domn: Iată, Eu sunt împotriva lui Faraon, regele Egiptului, şi braţele lui cele tari le voi zdrobi şi sabia din mâna lui o voi surpa.
23Iar pe Egipteni îi voi risipi printre neamuri, şi prin ţări îi voi vântura.
24Şi voi întări braţele regelui Babilonului; şi sabia Mea i-o voi da lui în mână, iar el o va aduce asupra Egiptului şi va prăda ce e de prădat şi va jefui ce e de jefuit.
25Şi voi întări braţele regelui Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea; şi vor cunoaşte ei că Eu sunt Domnul, atunci când Eu voi pune sabia Mea în mâna regelui Babilonului, iar el o va întinde peste ţara Egiptului.
26Iar pe cei din Egipt îi voi risipi printre neamuri, şi prin ţări îi voi vântura, şi toţi Egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“.