Literal: „De vreme ce străinii“ („cei de alt neam“): nume generic (allófyloi) care-i desemna pe Filisteni.