Iz 25:03
Şi le vei zice fiilor lui Amon: Auziţi cuvântul Domnului: Aşa grăieşte Domnul:
De vreme ce v'aţi bucurat de locaşul Meu cel sfânt că a fost pângărit şi de pământul lui Israel că s'a pustiit şi de casa lui Iuda că a fost dusă'n robie,
Iz 26
Negoţurile şi căderea Tirului.
1Şi a fost că în anul al unsprezecelea, în ziua cea dintâi a lunii, fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând:
2
„Fiul omului,
pentru că Tirul a a zis împotriva cetăţii Ierusalimului:
– «A-ha, bine i-au făcut!,
e strivită,
neamurile au pierit;
iată că se'ntoarce spre mine;
cea plină, de-acum e pustie!»,
3
de aceea, aşa grăieşte Domnul:
– Iată, Tirule, Eu îţi stau împotrivă!
Şi voi face ca împotriva ta
să se ridice neamuri multe
aşa cum se ridică marea
cu valurile ei.
4
Zidurile Tirului le voi dărâma
şi turnurile i le voi surpa,
iar Eu îi voi vântura molozurile
şi-l voi face piatră netedă.
5
Fi-va el în mijlocul mării
loc de zbicire a mrejelor b;
căci Eu am spus-o – zice Domnul –
şi neamurilor le va fi de pradă.
6
Şi fiicele lui de pe câmp c
ucise vor fi de sabie
şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.
7
Căci aşa grăieşte Domnul:
Iată, Tirule, Eu voi aduce împotrivă-ţi
pe Nabucodonosor, regele Babilonului de la miazănoapte,
rege al regilor,
cu cai şi cu care de luptă şi cu călăreţi
şi cu multă gloată de neamuri.
8
Pe fiicele tale cele din câmp
cu sabie le va ucide
şi pază va pune asupră-ţi
şi grele'ntăriri împrejur va zidi
şi cu dâmburi de pământ te va înconjura
şi cu împresurare de lănci;
9
zidurile şi turnurile
cu hangerele ţi le va surpa.
10
Praful stârnit de mulţimea cailor lui
te va acoperi,
zidurile tale se vor clătina
de glasul călăreţilor
şi al roţilor carelor lui de luptă.
Intra-va el prin porţile tale
ca şi cum ar intra din câmp într'o cetate d.
11
Uliţele tale toate
călcate vor fi de copitele cailor lui;
pe poporul tău cu sabie îl va ucide,
temeiul tăriei tale îl va prăvăli la pământ.
12
Puterea ţi-o va prăda,
avutul ţi-l va jefui,
zidurile ţi le va surpa,
plăcutele tale case le va doborî,
iar pietrele şi lemnăria şi pulberile tale
în mijlocul mării le va azvârli.
13
Mulţimea cântăreţilor tăi o va nimici,
sunetul harpelor e tale nu se va mai auzi.
14
Piatră netedă te voi face,
loc de zbicire a mrejelor vei fi,
zidirea ta la loc nu se va mai face,
căci Eu am grăit, zice Domnul.
15Că aşa grăieşte Domnul Domn către Tir: Oare nu se vor clătina insulele de sunetul căderii tale, când răniţii vor geme, când sabie scoasă va fi în mijlocul tău?
16Toţi mai-marii neamurilor mării se vor da jos de pe tronurile lor şi-şi vor lua mitrele de pe cap şi se vor dezbrăca de vestmintele lor brodate; cuprinşi vor fi cu totul de spaimă şi vor zăcea la pământ şi de nimicirea lor se vor teme şi asupră-ţi vor suspina.
17Şi vor prinde să plângă pentru tine şi-ţi vor zice:
Cum ai pierit din mare,
o, tu, cetatea lăudată,
care'n mare a fost tare
– ea şi cei ce-o locuiau –,
ea, care-i umplea de spaimă
pe chiar locuitorii ei!
18
Insulele se vor teme
din ziua căderii tale,
de ieşirea ta se vor tulbura
insulele'n mare.
19Căci aşa grăieşte Domnul Domn:
Când Eu te voi face pe tine cetate pustiită, aşa cum sunt cetăţile nelocuite, când voi aduce adâncul deasupra ta şi ape multe te vor acoperi
20şi te voi pogorî la cei ce se pogoară în groapă, la poporul veacului ce-a fost, şi te voi face să locuieşti în adâncul pământului – ca o pustie veşnică – laolaltă cu cei ce se pogoară în groapă, ca să nu mai fii locuită, şi nici să nu mai stai pe pământul vieţii.
21Pierzanie te voi face, şi niciodată nu vei mai fi; şi te vei căuta şi'n veac nu te vei găsi, zice Domnul Domn“.