Iz 24:27
În ziua aceea gura ta fi-va deschisă spre cel ce a scăpat; atunci vei vorbi şi nu vei mai tăcea;
Iz 25
Profeţìi împotriva Amoniţilor, Moabului, Edomului şi Filistenilor.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, aţinteşte-ţi faţa asupra fiilor lui Amon a şi profeţeşte împotriva lor.
3Şi le vei zice fiilor lui Amon: Auziţi cuvântul Domnului: Aşa grăieşte Domnul:
De vreme ce v'aţi bucurat de locaşul Meu cel sfânt că a fost pângărit şi de pământul lui Israel că s'a pustiit şi de casa lui Iuda că a fost dusă'n robie,
4de aceea, iată, Eu vă voi da spre stăpânire fiilor lui Chedem b şi ei se vor aşeza în tine cu toată prăsila lor; întru tine-şi vor pune corturile, şi ei îţi vor mânca roadele şi-ţi vor bea grăsimea c.
5Cetatea lui Amon o voi da să fie păşune pentru cămile, iar pe fiii lui Amon, păşune pentru oi, şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul.
6Căci aşa grăieşte Domnul:
Pentru că tu ai bătut din propriile tale palme şi ai lovit cu propriul tău picior şi te-ai bucurat din propriul tău suflet împotriva pământului lui Israel,
7de aceea Eu Îmi voi întinde mâna împotrivă-ţi şi te voi da să le fii neamurilor de jaf şi te voi nimici de printre popoare şi cu totul te voi stârpi dintre ţări şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul.
8Aşa grăieşte Domnul:
Pentru că Moab a zis: «Iată, oare nu-i casa lui Israel şi Iuda ca oricare neam?...»,
9de aceea, iată, Eu voi slăbănogi umărul lui Moab de la cetăţile lui de hotar, pământul cel ales, casa Bet-Ieşimotului cea de deasupra izvorului cetăţii, de pe ţărmul mării.
10Pe fiii lui Chedem îi voi da lui spre stăpânire pe deasupra fiilor lui Amon, pentru ca amintirea fiilor lui Amon să nu mai fie printre neamuri d.
11Şi Mă voi răzbuna asupra lui Moab; şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.
12Aşa grăieşte Domnul:
Din pricina a ceea ce a făcut Idumeea ca răzbunare împotriva casei lui Iuda şi [din pricină] că a ţinut minte răul şi a pretins dreptate pe măsură, e
13de aceea, aşa grăieşte Domnul: Mâna Mea o voi întinde împotriva Idumeii şi voi nimici din ea om şi vită şi o voi pustii, iar cei ce vor fugi din Teman vor cădea de sabie.
14Răzbunarea Mea asupra Idumeii o voi da pe mâna poporului Meu Israel; aceştia se vor purta în Idumeea pe potriva mâniei Mele şi pe potriva aprinderii Mele, iar aceia vor cunoaşte răzbunarea Mea, zice Domnul.
15De aceea, aşa grăieşte Domnul:
Pentru că Filistenii f s'au purtat ca răzbunători şi pentru că, răzbunându-se, şi-au bucurat gândul de a-i stârpi [pe Israeliţi] pentru totdeauna,
16de aceea, aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu Îmi voi întinde mâna împotriva Filistenilor şi-i voi nimici pe Cretani g şi-i voi da pierzării pe cei rămaşi care locuiesc pe ţărmul mării.
17Mare răzbunare voi face asupra lor, iar ei vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, atunci când Eu voi fi făcut răzbunare asupră-le“.