Profetului i se interzic o seamă de practici funebre.