Această ultimă menţiune este omisă în T. M., care conchide: „căci asupra ei s'a petrecut osândă“.