Iz 22:27
În mijlocul lui, mai-marii săi sunt ca nişte lupi răpitori gata să verse sânge, lăcomind la agoniseală necinstită.
Sof 3
CAPITOLUL 3
Iudeii sunt mustraţi şi preveniţi. Rămăşiţa lui Israel. Întoarcerea celor împrăştiaţi.
1
Vai, cetatea cea măreaţă şi răscumpărată,
ea, porumbiţa a!
2
Glasul b nu l-a ascultat,
învăţarea de minte n'a primit-o,
în Domnul nu şi-a pus nădejdea,
de Dumnezeul ei nu s'a apropiat.
3
Principii ei într'însa
erau ca leii când răcnesc,
iar juzii ei, ca lupii din Arabia:
nimic nu lasă până dimineaţa.
4
Profeţii ei sunt cărători de vânt c,
bieţi oameni ce se cred;
preoţii spurcă cele sfinte
şi'ntru păcate calcă legea.
5
Dar drept e Domnul în mijlocul ei,
şi nedreptate nu va face;
dimineaţă de dimineaţă
Îşi va aduce judecata la lumină
şi nu Se-ascunde
şi nu cunoaşte nedreptatea'n schimbul mitei d,
nici nedreptatea într'o ceartă.

6
Pe cei trufaşi i-am doborât la putrezire,
pierit-au unghiurile lor cele'ntărite;
căile lor pustiuri le voi face,
ca nimenea pe ele să nu umble;
cetăţile lor ajuns'au la sfârşit,
că nimeni nu mai e să stea,
şi nici să locuiască.
7
Am zis: Dar temeţi-vă de Mine
şi primiţi certarea,
şi-atunci din ochii ei nu veţi pieri,
că'ntreaga răzbunare asupra ei am dat-o.
Găteşte-te şi scoală-te devreme:
ciorchinele din urmă le-a pierit.
8
De-aceea, tu aşteaptă-Mă –
zice Domnul –
până în ziua când Eu
Mă voi scula ca martor e;
căci judecata Mea va fi
spre adunarea neamurilor,
să Mi-i aduc pe regi
şi-asupra lor să-Mi vărs mânia'ntreagă,
că'ntreg pământul fi-va mistuit
de focul geloziei Mele.

9
Că voi întoarce-atunci către popoare
o limbă'n generaţia ei f,
aşa ca toţi să cheme
numele Domnului
şi să-I slujească sub un singur jug g.
10
De la hotarele râurilor Etiopiei
îi voi primi pe risipiţii Mei
şi ei Îmi vor aduce Mie jertfe.

11
Atunci, în ziua-aceea, nu te vei ruşina
de tot ce-ai izvodit să Mă defaimi,
fiindcă Îţi voi şterge
trufia ta cea plină de dispreţ
şi nu te vei mai pream
în muntele cel sfânt al Meu.
12
Şi voi lăsa'ntru tine
un blând, cuviincios popor
şi cei rămaşi ai lui Israel
se vor teme de numele Domnului
13
şi nu vor face nedreptate
şi nici vor mai grăi deşertăciuni
şi'n gura lor nu va mai fi
o limbă'nşelătoare;
căci ei se vor hrăni şi se vor odihni
şi nimeni nu va fi să-i sperie.

14
Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului,
vesteşte cu glas mare, tu, fiica Ierusalimului!;
din toată inima te veseleşte,
fii plină de'ncântare h
tu, fiica Ierusalimului!
15
Domnul ţi-a şters nedreptăţile
şi te-a izbăvit din mâna vrăjmaşilor;
Domnul, Regele lui Israel, e'n mijlocul tău,
şi rele nu vei mai vedea.

16
În vremea aceea
Domnul îi va zice Ierusalimului:
„Îndrăzneşte, Sioane,
mâinile tale să nu slăbească!
17
Domnul Dumnezeu e'n tine,
Cel-Puternic te va mântui,
El peste tine va aduce veselie
şi'ntru iubirea Sa te va'nnoi
şi'ntru plinirea dorului i S'o veseli de tine
ca'n zi de sărbătoare.
18
Şi îi voi aduna pe cei sfărmaţi ai tăi.
Vai de cel ce va ridica asupra ei j ocară!
19
Iată că'n vremea aceea –
zice Domnul –
de dragul tău Eu voi lucra'ntru tine;
pe cea alungată o voi mântui,
pe cea lepădată o voi primi
şi laudă voi face Eu din ele
şi preacinstite'n tot pământul.
20
Şi'n vremea-aceea se vor ruşina
[vrăjmaşii lor] când vă voi face bine
şi'n vremea când vă voi primi;
că vă voi face preacinstite
şi laudă'ntru toate
popoarele pământului
când chiar în faţa voastră-i voi întoarce
pe cei robiţi ai voştri“,
zice Domnul.