Iz 22:14
oare fi-va inima ta în stare să îndure? fi-vor mâinile tale puternice în zilele pe care Eu ţi le voi hărăzi? Eu, Domnul, am zis; şi o voi face!
Iz 17
Vulturul şi cedrul: parabolă.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, povesteşte o istorioară şi spune o parabolă către casa lui Israel. a
3Şi vei zice: Aşa grăieşte Domnul:
Vulturul cel mare b
cu aripi mari
şi uriaşă întindere
şi cu gheare multe,
îndrumat c să intre în Liban
şi să-şi ia, la alegere,
ce vrea el dintr'un cedru,
4
a cules vârfurile crenguţelor
şi le-a dus în ţara Canaanului;
în cetate zidită le-a pus.
5
Apoi a luat din sămânţa acelei ţări
şi a semănat-o într'un câmp
odrăslit cu ape multe;
la loc de privelişte a pus-o.
6
Iar ea a răsărit
şi s'a făcut o viţă firavă şi mică,
aşa ca mugurii să i se vadă pe ea;
rădăcinile îi erau dedesubt.
Şi a devenit vie
şi a făcut lăstari
şi şi-a întins coardele.
7
Dar s'a făcut un alt vultur mare
cu aripi mari
şi gheare multe d;
şi, iată,
via s'a răsucit rotindu-se spre el,
şi rădăcinile tot către el,
şi ramurile către el şi le-a întins,
aşa ca el s'o ude
laolaltă cu straturile ei de verdeaţă.
8
Creştea în câmp frumos cu ape multe,
să odrăslească şi să poarte poamă,
aşa ca să se facă vie mare.
9
De aceea, aşa grăieşte Domnul:
Oare se va îndrepta? e
Nu cumva rădăcinile butucului ei
şi poama ei vor putrezi
şi toată pârga ei se va usca?
Şi nu-i nevoie de braţ tare şi nici de gloată numeroasă
ca s'o smulgă din rădăcină.
10
Şi, iată, creşte: se va şi'ndrepta?
Nu cumva se va ofili
de'ndată ce vântul sec o va atinge?
Cu straturile ei de verdeaţă se va usca“.
11Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
12„Fiul omului, spune-i casei lui Israel, f a răzvrătirii: Nu ştiţi oare ce înseamnă acestea?... Spune-le: Când va veni regele Babilonului împotriva cetăţii Ierusalimului, atunci îl va lua pe regele ei, ca şi pe principii ei, şi-i va duce la el în Babilon.
13Şi va lua din sămânţa regatului şi va face cu el un legământ, şi cu jurământ îl va lega; şi-i va lua pe principii ţării
14pentru ca ea să devină un regat slab, aşa ca niciodată să se mai ridice, ci să-i păzească legământul şi să-l întărească.
15Dar [regele] s'a rupt de el şi a trimis soli în Egipt, ca să-i dea cai şi mult popor. Oare se va îndrepta? Va scăpa oare cel ce lucrează pe dedesubt şi încalcă legământul?
16Viu sunt Eu! zice Domnul: Cel ce Mi-a necinstit jurământul şi a încălcat legământul Meu cu el, acolo, în locul unde se află regele care i-a dat domnia, g în mijlocul Babilonului va muri.
17Şi nu cu oaste mare şi nici cu gloată multă va face Faraon război împotrivă-i, ridicând împrejuru-i dâmburi şi durând aruncătoare de flăcări, ca să omoare suflete multe.
18De vreme ce a necinstit jurământul până într'atât încât să rupă legământul, în timp ce Eu, iată, îi dădeam [în mână] mâna aceluia h şi i-a făcut aceluia toate câte i-a făcut, el nu va scăpa.
19De aceea, zi: Aşa grăieşte Domnul: Viu sunt Eu!: Jurământul Meu pe care l-a necinstit şi legământul Meu pe care l-a călcat le voi întoarce asupra capului său.
20Şi mreaja Mea o voi întinde asupra lui, şi el se va prinde în împletitura ei; şi-l voi duce în Babilon şi acolo Mă voi judeca cu el pentru relele pe care le-a făcut împotriva Mea. i
21Şi toţi fugarii lui, din orice tabără, de sabie vor cădea, iar rămăşiţa lui o voi risipi în fiece vânt; şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Eu am grăit“.
22De aceea, aşa grăieşte Domnul:
„Eu voi lua, la alegere,
crenguţe din vârful cedrului
şi voi da de creştetul lăstarilor lui
şi le voi culege inima
şi o voi răsădi pe munte înalt;
23
şi o voi atârna de un munte înalt
al lui Israel
şi o voi răsădi
şi ea va odrăsli mlădiţe
şi roadă va purta
şi va fi un cedru mare;
şi orice fiară se va odihni sub el
şi orice pasăre la umbra lui
şi crengile-i vor fi precum au fost.
24
Şi toţi copacii câmpului
vor şti că Eu sunt Domnul,
Cel ce umilesc arborele înalt
şi înalţ copacul cel smerit,
Cel ce usuc lemnul verde
şi pe cel uscat îl înverzesc.
Eu, Domnul, am grăit,
şi Eu o voi face!“