Iz 22:06
Iată, mai-marii casei lui Israel s'au adunat în tine, fiecare cu ai lui, ca să verse sânge.
Mi 3
CAPITOLUL 3
Cârmuitori ce asupresc poporul. Profeţi mincinoşi. Îndrumători şi preoţi nevrednici.
1
Şi El va zice: „Auziţi acestea,
voi, căpeteniile casei lui Iacob
şi voi, rămăşiţa casei lui Israel:
Oare nu voi trebuie să cunoaşteţi judecata a?
2
Voi, cei ce urâţi binele şi căutaţi răul,
voi cei ce jupuiţi pielea de pe ei
şi carnea de pe oase
3
aşa cum au mâncat ei carnea poporului Meu
şi au jupuit pielea de pe ei
şi le-au frânt oasele
şi le-au împărţit ca pe nişte hălci în căldări
şi ca pe o carne'n oală.
4
Aşa vor striga spre Domnul,
dar El nu-i va auzi
şi-Şi va întoarce faţa de la ei
în vremea aceea,
fiindcă rău au lucrat
în ceea ce ei au izvodit chiar împotriva lor b.

5
Aşa grăieşte Domnul împotriva profeţilor
care-l amăgesc pe poporul Meu,
cei ce cu dinţii muşcă din ce pot
şi le vestesc că pace vor avea,
dar când nimic nu li se pune'n gură
stârnesc asupra lor război c.
6
De-aceea:
Din fiece vedenie vă pricopsiţi cu noapte,
din orice prevestire v'alegeţi cu'ntuneric;
peste profeţi lumina din soare va apune,
asupra lor chiar ziua se va preface'n beznă d.
7
Cei văzători de vise s'or umple de ruşine,
profeţii vor ajunge de râsul celor mulţi
şi toţi le-or sta'mpotrivă cu graiul gurii lor,
că nimeni n'o să fie atunci să-i mai asculte.
8
Eu însă
tăria mi-o voi umple din Duhul Domnului e,
din El, cu judecată şi putere,
ca să-i vestesc lui Iacob necredinţele sale
şi lui Israel, păcatele lor.

9
O, ascultaţi acestea,
voi, cârmuitori ai casei lui Iacob
şi voi, cei rămaşi din casa lui Israel,
voi, cei ce urâţi judecata
şi tot ce-i drept întoarceţi pe dos,
10
cei ce cu sânge f zidiţi Sionul
şi cu nedreptăţi Ierusalimul.
11
Cârmacii lui judecau pentru plocoane,
preoţii lui dădeau răspunsuri pentru plată g,
profeţii lui ghiceau pentru argint,
dar ei din Domnul sprijin îşi făceau, zicând:
«Nu-i oare Domnul întru noi?:
asupra noastră n'or să vină rele h!»...
12
De-aceea, din pricina voastră
arat va fi Sionul ca o ţarină
şi fi-va el, Ierusalimul,
ca o colibă şubredă'n livadă,
iar muntele acestei case
va fi o leasă pădureaţă i“.