Iz 21:17
Eu, chiar şi Eu din palme voi plesni
şi furia Mi-o voi stâmpăra. c
Eu, Domnul, am grăit“.
Ps 02
PSALMUL 2 a
Al lui David.
1De ce oare s'au întărâtat neamurile
şi de ce'n deşert au cugetat popoarele?
2S'au strâns laolaltă regii pământului,
mai-marii între ei s'au sfătuit
împotriva Domnului şi a Hristosului b Său:
3„Să rupem legăturile lor de pe noi
şi jugul lor de pe noi să-l azvârlim!“
4Cel ce locuieşte'n ceruri Îşi va râde de ei,
Domnul îi va lua'n bătaie-de-joc.
5Atunci va grăi către ei întru pornirea Sa
şi întru mânia Sa îi va îngrozi:
6„Eu Împărat sunt pus de El peste Sion
– muntele cel sfânt al Lui –
7ca să vestesc porunca Domnului. c
Zis-a Domnul către Mine: – Fiul Meu eşti Tu,
Eu astăzi Te-am născut d;
8cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile să-Ţi fie moştenire
şi marginile pământului să-ţi fie stăpânire.
9Pe ei îi vei păstori cu toiag de fier,
ca pe un vas al olarului îi vei zdrobi în bucăţi“.
10Şi acum, voi, regilor, înţelegeţi,
învăţaţi-vă voi toţi cei ce judecaţi pământul!
11Slujiţi Domnului cu frică
şi vă bucuraţi Lui cu cutremur e!
12Luaţi învăţătură, ca nu cumva Domnul să Se-aprindă de mânie
şi să pieriţi din calea cea dreaptă!
Atunci, când degrab I Se va aprinde mânia,
fericiţi vor fi toţi cei ce se încred într'Însul!