De la „şi păziţi-Mi rânduielile...“, text preluat din Codex Alexandrinus.