T. M.: „...din pricina strălucirii Mele pe care Eu am pus-o asupră-ţi“.