„...când ei cu glas mare...“: după Codicii Vaticanus şi Alexandrinus.