Textual: episcopé = prezenţa, sfinţenia şi autoritatea lui Dumnezeu într'un anume loc. T. M.: „Îmi vor pângări comoara“; după unii exegeţi, Ierusalimul sau templul; după pluralul următoarelor două stihuri din LXX, Ierusalimul şi templul.