Iz 06:09
atunci aceia dintre voi care au scăpat de sabie printre neamurile la care au fost duşi în robie îşi vor aduce aminte de Mine (că M'am jurat împotriva inimii lor care pleacă de la Mine'n desfrânare şi împotriva ochilor lor care se desfrânează după cum au apucat) şi feţele lor vor plânge pentru răutăţile pe care ei le-au făcut e întru toate urâciunile lor.
Os 5
CAPITOLUL 5
Nelegiuirile lui Israel şi ale lui Iuda îşi vor primi pedeapsa.
1
Auziţi aceste lucruri, voi, preoţi!;
şi luaţi aminte, voi, casa lui Israel!;
şi ascultaţi, voi, casa regelui!:
asupra voastră este judecata a,
că laţ aţi devenit în turnul de veghere b
şi ca o mreajă'ntinsă pe Tabor,
2
aruncată de cei ce vânează pradă;
dar Eu sunt Cel ce prin certare vă îndrept.
3
L-am cunoscut pe Efraim,
iar Israel nu-Mi este departe,
fiindcă acum Efraim s'a desfrânat,
iar Israel s'a pângărit.
4
Ei nu şi-au dat îndemnuri, şi nici sfaturi
la Dumnezeul lor să se întoarne,
că'n ei se află duhul desfrânării c
şi ei pe Domnul nu L-au cunoscut.
5
Umilită fi-va trufia lui Israel
în chiar'naintea feţei lui,
iar Israel şi Efraim se vor slei
în propriile lor nedreptăţi;
şi împreună cu ei se va slei şi Iuda.
6
Cu oi şi cu viţei vor merge d
să-L caute pe Domnul,
dar nu vor da de El,
căci El S'a despărţit de ei.
7
Căci ei L-au părăsit pe Domnul,
căci fii din flori li s'au născut e;
acum omizile îi vor mânca
şi pe cei care-i moştenesc.
8
Sunaţi din trâmbiţe pe munţi,
cu glas înalt strigaţi pe înălţimi
şi daţi de veste'n casa nedreptăţii
de care s'a'ntristat Veniamin.
9
Pierit-a Efraim în zilele mustrării;
Eu lucruri credincioase-am arătat
în seminţiile lui Israel.
10
Puternicii lui Iuda s'au făcut
precum acei ce'mping hotare f:
cu apa furiei Mele-am să-i izbesc.
11
Efraim şi-a asuprit duşmanul
şi a călcat în picioare judecata g,
căci a'nceput să meargă după deşertăciuni:
12
ca o tulburare îi voi fi Eu lui Efraim
şi ca un bold casei lui Iuda.
13
Efraim şi-a văzut boala
şi Iuda durerea;
şi s'a dus Efraim la Asirieni
şi soli a trimis la regele din Iareb h;
dar aceasta n'a putut să vă vindece,
iar durerea din voi nicicum nu va înceta.
14
De-aceea eu ca o panteră îi sunt lui Efraim
şi ca un leu casei lui Iuda:
voi sfâşia şi Mă voi duce,
voi lua, şi nimeni nu va fi să scape.
15
Eu Mă voi duce
şi-apoi la locul Meu Mă voi întoarce
pân'ce vor fi stârpiţi,
şi-atunci de-abia Îmi vor căta ei faţa:
Întru necazul lor se vor grăbi spre Mine
zicând: