Această frază se află numai în Codex Vaticanus; Origen o notează sub asterisc.