„Munţii lui Israel“: simbol pentru poporul din afara Ierusalimului.