Iz 03:09
şi fi-va de-a pururi mai tare decât piatra; nu te teme de ei, nici să te sperii de faţa lor, fiindcă ei sunt un neam de răzvrătiţi“.
Ir 1
Chemarea Profetului.
1Cuvântul lui Dumnezeu care s'a făcut către Ieremia, fiul lui Helchia, unul din preoţii care locuiau în Anatot, a în ţinutul lui Veniamin;
2cum anume s'a făcut cuvântul lui Dumnezeu către el în zilele lui Iosia, fiul lui Amos, regele Iudeii, în cel de al treisprezecelea an de domnie a acestuia,
3precum şi în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele Iudeii, până în cel de al unsprezecelea an al lui Sedechia, fiul lui Iosia, regele Iudeii, până la surghiunirea Ierusalimului, în cea de a cincea lună. b
4Fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând:
5
„De când încă nu te plăsmuiai în pântece te ştiu
şi mai înainte de a fi ieşit din pântece te-am sfinţit,
profet pentru neamuri te-am rânduit“. c
6Iar eu am zis: „O, Stăpâne, Doamne, iată că nu ştiu să vorbesc, fiindcă eu sunt încă tânăr“.
7Iar Domnul a zis către mine:
„Să nu zici: «Sunt încă tânăr»,
căci la câţi te voi trimite, la toţi vei merge
şi pe toate câte-ţi voi porunci Eu ţie,
pe acelea le vei grăi.
8
De faţa lor să nu te temi,
că Eu cu tine sunt ca să te scap,
zice Domnul“.
9
Atunci Domnul Şi-a întins mâna spre mine
şi mi-a atins gura şi mi-a zis:
10
„Iată, cuvintele Mele le-am pus în gura ta;
iată, Eu astăzi te-am pus peste neamuri şi peste regate,
ca să smulgi şi să arunci la pământ şi să nimiceşti
şi din nou să zideşti şi să răsădeşti“.
11Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând: „Ce vezi tu, Ieremia?“ Şi am răspuns: „Un toiag din lemn de migdal“.
12Atunci Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut, pentru că Eu am vegheat asupra cuvintelor Mele, ca să le săvârşesc“. d
13Şi a fost cuvântul Domnului a doua oară către mine, zicând: „Ce vezi?“ Şi am răspuns: „Un cazan pe foc; iar ciocul lui e spre miazănoapte“.
14Iar Domnul mi-a zis:
„Dinspre miazănoapte se vor stârni relele
pentru toţi locuitorii ţării.
15
Că, iată, Eu chem laolaltă
toate regatele din miazănoaptea pământului,
zice Domnul;
şi ele vor veni
şi fiecare îşi va pune tronul
la intrarea porţilor Ierusalimului
şi'mpotriva tuturor zidurilor dimprejurul lui
şi'mpotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.
16
Şi Eu întru judecată le voi grăi
despre toate răutăţile lor,
de vreme ce ele M'au părăsit
şi au adus jertfe unor dumnezei străini
şi s'au închinat la lucrurile mâinilor lor. e
17
Dar tu încinge-ţi mijlocul şi ridică-te
şi grăieşte-le toate câte Eu îţi voi porunci;
nu te teme de faţa lor,
nici nu te înfricoşa înainte-le,
căci cu tine sunt Eu ca să te scap,
zice Domnul.
18
Iată, Eu te-am aşezat astăzi ca pe o cetate tare
şi ca pe un zid de aramă,
puternic în faţa tuturor regilor lui Iuda
şi a principilor lui şi a poporului ţării.
19
Ei se vor lupta împotrivă-ţi,
dar nicicum nu vor putea să te biruie,
căci cu tine sunt Eu ca să te scap,
zice Domnul“.