Literal: „o casă de răzvrătiţi“. În limbajul biblic, prin „casă“ se înţelege şi familia, casnicii sau neamul.