steréoma = „firmament“; „boltă cerească“; precum în Fc 1, 5 şi urm.