„Crisoberil“: metal transparent, de culoare verde sau multicolor, foarte rar; se extrăgea din zona Tarsului.